söndag 31 augusti 2014

Nytt arrendekontrakt

De nya arrendekontrakten är färdiga och ska nu undertecknas av samtliga kolonister som står för nyttjanderätten!
Ni är alla välkomna till vår expedition lördagarna 20 september och 27 september för underskrift mellan kl 10.00-15.00! OBS medtag legitimation!
Vid frågor ring ordförande på tel 0706 103110 mellan  kl 14-19 alla dagar!