onsdag 25 juni 2014

Kolonisynen 23 juni

Gångar var väl rensade i år  - BRAVO!

Följande behöver åtgärdas:
  • Häckar & träd får inte hänga över/utanför staketet in mot gången
  • Växtlighet ut mot ytterstaketet måste ha god marginal (ej växa genom staketet då det riskerar att skadas.)
  • Flera stugor eget saknar staket (även husnummer & brevlåda)
  • Enligt vårt nyttjanderättsavtal skall vi sköta BÅDE byggnader och tomt.  Några få stugor har glömt detta.
  • Soltak/Partytält e.d. får inte vara uppställda en längre tid.

Ni som känner att detta är punkter som behöver åtgärdas på den egna lotten, har god tid att åtgärda detta fram till ”Återsynen” den 13de augusti. 

I övrigt behöver våra regler förtydligas när det gäller höjd på häckar. Vi är en öppen koloni som tar emot besökare och somliga lotter går numera inte ens att kika in till från något håll.