söndag 29 juni 2014

Sommarmöte lördag 5 juli kl. 12.00 i Föreningshuset

Delsjöns koloniförening 2014-06-29

Kallelse och
dagordning till sommarmöte lördag den 5 juli kl. 12.00


§1 Mötets öppnande.

§2 Godkännande av dagordningen.

§3 Val av ordförande.

§4 Val av sekreterare.

§5 Val justerare och rösträknare.

§6 Årsmötesprotokollet redovisas.

§7 FGK informerar om det nya arrendeavtalet.

§8 Rapporter.
       Vad är gjort och vad är på gång.

§9 Ekonomi.

§10 Studieombuden informerar.

§11 Övriga frågor!
        A: Bilkörning inom området
        B: parkeringsplatserna inom området
        C: uppgradering av ordningsreglerna (för beslut till årsmötet)
        D: toaletterna
        E: komposten

§12  Avslutning

Välkomna önskar Styrelsen!

"Färgglädje i trädgården" 23 augusti

Akvarellkurs i föreningshuset

Gun Nilsson fortsätter i samma anda som förra året.
Vi startar kl 10.00 med en genomgång och lunch/fikar senare tillsammans
Pris: 300 kr (varav 100 i anmälningsavgift) för material och fika

Anmäl dig hos Danette i stuga 76/77 senas 16 augusti
Mail danette.captain@gmail.com

För mer info kontakta Danette och titta på anslagstavlorna.

torsdag 26 juni 2014

Föreläsningar i föreningshuset

9 juli  kl 1800 - Biodling och pollinering med Mikael Lagerman
20 juli kl 1300 - Historievandring med Peter Hallen
16 augusti kl 1200 - 1600 Trädebeskärning med Peter Lager. Teori och praktik (max 12 pers)

Anmälan till Ingela Åkerberg stuga 57
mer detaljer kommer att finnas på anslagstavlorna ( te x ev avgift)onsdag 25 juni 2014

Kolonisynen 23 juni

Gångar var väl rensade i år  - BRAVO!

Följande behöver åtgärdas:
  • Häckar & träd får inte hänga över/utanför staketet in mot gången
  • Växtlighet ut mot ytterstaketet måste ha god marginal (ej växa genom staketet då det riskerar att skadas.)
  • Flera stugor eget saknar staket (även husnummer & brevlåda)
  • Enligt vårt nyttjanderättsavtal skall vi sköta BÅDE byggnader och tomt.  Några få stugor har glömt detta.
  • Soltak/Partytält e.d. får inte vara uppställda en längre tid.

Ni som känner att detta är punkter som behöver åtgärdas på den egna lotten, har god tid att åtgärda detta fram till ”Återsynen” den 13de augusti. 

I övrigt behöver våra regler förtydligas när det gäller höjd på häckar. Vi är en öppen koloni som tar emot besökare och somliga lotter går numera inte ens att kika in till från något håll.


måndag 23 juni 2014

Loppis


Dags för den årliga loppmarknad lördag 28/6,
Loppisen är öppen mellan 10:00-13:00
Auktionen startar kl 16:00
Cafe för fikasugna

Välkomna

torsdag 19 juni 2014

Midsommar        Midsommar på Delsjöns koloniområde!


Traditionellt firande med spelmanslag och dans kring stången


08.00 Insamling av björks och blommor

09.30 Kläs och reses stången

14.10 Folkdanslaget GNDS leder sången och dansen kring midsommarstången

15.10 Kaffe med hembakat dopp, saft till barnen.
Chokladhjul, tombola,fiskdamm,lotter mm

21.00. Spelas det upp till dans för kolonister och  vänner i föreningshuset!

Välkomna!


.

måndag 16 juni 2014

Extra Årsmöte
Medlemmarna i Delsjöns koloniförening kallas härmed till extra årsmöte 2014-07-05  klockan 12:00 i samband med sommarmötet.
Plats: föreningshuset

Dagordning

§1 mötesformalia, val av;
 a/ mötesordförande
 b/ sekreterare
c/ justerare tillika rösträknare

§2 mötets behöriga utlysande

§3 fastställande av röstlängd

§4. Fastställande av Delsjöns koloniförenings nya stadgar.
Förslaget är baserat på FGK:s normalstadgar för förening.

§5 mötets avslutandeOm du inte själv kan gå kan du lämna en fullmakt.

Obs att man bara kan ta emot en fullmakt

torsdag 12 juni 2014

Föreningsexpeditionens öppettider

Expeditionen är öppen alla onsdagar  mellan 18.30- 19.00.
Då kan ni träffa styrelsen som gärna svarar på era frågor!