söndag 18 maj 2014


Välkommen till sommaren 2014

Nu börjar våra sommaraktiviteter.
På anslagstavlorna finns information om planerade aktiviteter. Varje arrangemang kommer också att annonseras på föreningens anslagstavlor och på föreningens hemsida

Midsommaraftonsfirande
Vi kommer även i år att ha vårt traditionsenliga midsommarfirande. För att erbjuda alla kolonister och göteborgare en trevlig dag behövs stort engagemang av våra kolonister. Midsommarkommittén kommer att komma ut med mer information i början av juni.
OBS ! Midsommarkommittén  behöver fler som hjälper till med detta arrangemang ! Anmäl dig till Anita Fyr, stuga 55

Loppis
Även i år kommer vi att ha Loppis. Släng därför inte det som kan komma till glädje för någon annan. Insamlig sker den 26 och 27 juni och Loppisen hålls lördagen den 28 juni.

Fotbolls VM
I sommar spelas Fotbolls VM i Brasilien. Vi kommer att ges möjlighet att se semifinalerna och finalen tillsammans i vår PUB, alternativt föreningshuset

Mer kommer att hända
Almanackan och Hemsidan kommer att löpande uppdateras med aktuella aktiviteter
Vi vill också reservera oss för ev. förändringar. Håll därför löpande koll på anslagstavlorna.


Festkommittén tillsammans med flera eldsjälar.