fredag 16 maj 2014

Lite av varje!

Släpkärran som kan hyras av kolonister finns åter på sin gamla plats vid föreningshuset!

Ang den yttre komposten så är det bra om jordgroparna hålls öppna så vi kan få tag i den fina jorden

Odlingslotterna ska var i gång senast den 15 maj! Om det efter denna datum finns någon lott orörd kan de delas ut till intresserad kolonist.Ta kontakt med Mona-Lisa i stuga 148.