onsdag 9 april 2014

Park och Natur meddelar


 


Ett meddelande från Park- och naturförvaltningen, 2014-04-07


För att få ordning på komposteringsplatsen i skogen kommer Park- och naturförvaltningen sätta upp ett staket kring kompostområdet. Vi ber alla boende i kolonistugeområdet att lägga trädgårdsmaterial ENDAST här och ingen annanstans. Innan staketet är uppsatt kommer anvisat område att markeras ut med plastband.  Vi önskar glad vår och mycket nöje i rabatterna.