onsdag 31 december 2014

Ovälkomna gäster?

Det har varit besök under helgen i vårat koloniområde.
Någon eller några personer har varit runt i några av våra trädgårdar
och tagit med lite småprylar!Har även varit inne i förråd
Kolla era stugor och plocka undan saker som kan intressera dessa gäster!

tisdag 9 december 2014

MOTIONERA MERA!

Nu är det snart sista dagen för att lämna in motioner till årsmötet. 
Senast den 31 december skall motionerna vara inne.

Nedan är information som behöver vara med för att styrelsen skall kunna förstå och svara 
  • Rubrik
  • Bakgrund
  • Syfte/ekonomi
  • Yrkande!Förslag till beslut
  • Undertecknad med namn o stugnummeronsdag 3 december 2014

Röj skatbon


 Passa på att riva ner skatbon i träden, nu när de är utan löv.  Blir också lättare att hålla koll på eventuella nya hyresgäster till våren.

onsdag 26 november 2014

Körförbud!

Från och med 27 november är det inte tillåtet med någon biltrafik inom koloniområdet.
Från och med 1 december till kommer grindarna förses med vinterlås. Dessa kommer att finnas kvar till tjälen släppt!
Vid frågor kontakta styrelsen!

fredag 26 september 2014

Vatten avstängning 11 oktober

Gör så här:
·        Låt huvudkranen vara ÖPPEN
·        Öppna alla kranar inne i huset (så vattnet kan rinna ut)
·        Om möjligt, blås ut det sista vattnet
·        Glöm inte tömma kranar och blandare
·        Säkra vattenlås med frostskyddsmedel eller töm dem
·        Frostskydda gärna kranenÖppna kranen och låt allt vatten rinna ut. 
Låt sedan kranen FÖRBLI ÖPPEN under hela vintern, 
eventuell kondens kan då rinna ut. 

Vi frågor kontakta Vattenmannen:

Magnus 0708 – 29 18 18

måndag 22 september 2014

Höststäddag!

Ni glömmer väl inte städdagen lördag 27/9 mellan kl10.00 - kl 13.00
Samtidigt kan alla som inte har skrivit på sina arrendekontrakt göra detta på expeditionen mellan kl 10.00-kl 15.00!


Tidningsåtervinning/Sophantering

Tisdag 23/9 är sista dagen för tidningsåtervinningen,
tisdag 30/9 är sista dagen för för sophanteringen.

torsdag 18 september 2014

Sopor!

Från och med 18 september slänger vi även plasten i de vanliga sopkärlen!

fredag 12 september 2014

Ovälkomna gäster!

Vi har under denna vecka(37)haft besök av ovälkomna gäster.
En av dessa har övernattat i duschen på övre servicehuset,
Två andra har varit synliga under dagtid och några kolonister har blivit av med trädgårdsprylar.
Tänk på att låsa grindarna även på dagtid nu under lågsäsong och
lås in era grejor som kan vara stöldbegärligt!

tisdag 9 september 2014

Wellpapp!

Nu till helgen 13-14 september kommer  möjligheten till att slänga wellpapp i soporna att försvinna!
Vänligen respektera detta då vi inte har möjlighet att köra mer grovsopor denna säsong !

söndag 31 augusti 2014

Nytt arrendekontrakt

De nya arrendekontrakten är färdiga och ska nu undertecknas av samtliga kolonister som står för nyttjanderätten!
Ni är alla välkomna till vår expedition lördagarna 20 september och 27 september för underskrift mellan kl 10.00-15.00! OBS medtag legitimation!
Vid frågor ring ordförande på tel 0706 103110 mellan  kl 14-19 alla dagar!

onsdag 13 augusti 2014

Trädbeskärningskurs lördag 16de augusti

Vi samlas vid föreningshuset kl 12.00 och håller på till kl 16.00
Ta på oömma kläder och ta med 300 kr som betalas på plats.

Hälsn Studieombudet

söndag 3 augusti 2014

Viktig information

För alla er som eldar i era stugor.
Det är på ert ansvar som inspektion av rökkanaler ska göras vart annat år.
Det görs av GÖSAB
Annars gäller ej försäkring!

fredag 18 juli 2014

Odlingslotter

Då det nu är större efterfrågan än tillgång på föreningens odlingslotter,
har det nu upprättats en kölista. Turordningen utgår från anmälningsdatum!
Vill ni ställa er i kö för att få en odlingslott så kontakta
 MonaLisa Falk stuga 148. Tel  0705 751419

lördag 12 juli 2014

Möte nya kolonister

Onsdag den 16 juli kl 19.00 träffas alla nya kolonister
på expeditionen . Styrelsen finns på plats för att besvara era frågor och berätta
vad som är på gång i området!
Välkomna

söndag 29 juni 2014

Sommarmöte lördag 5 juli kl. 12.00 i Föreningshuset

Delsjöns koloniförening 2014-06-29

Kallelse och
dagordning till sommarmöte lördag den 5 juli kl. 12.00


§1 Mötets öppnande.

§2 Godkännande av dagordningen.

§3 Val av ordförande.

§4 Val av sekreterare.

§5 Val justerare och rösträknare.

§6 Årsmötesprotokollet redovisas.

§7 FGK informerar om det nya arrendeavtalet.

§8 Rapporter.
       Vad är gjort och vad är på gång.

§9 Ekonomi.

§10 Studieombuden informerar.

§11 Övriga frågor!
        A: Bilkörning inom området
        B: parkeringsplatserna inom området
        C: uppgradering av ordningsreglerna (för beslut till årsmötet)
        D: toaletterna
        E: komposten

§12  Avslutning

Välkomna önskar Styrelsen!

"Färgglädje i trädgården" 23 augusti

Akvarellkurs i föreningshuset

Gun Nilsson fortsätter i samma anda som förra året.
Vi startar kl 10.00 med en genomgång och lunch/fikar senare tillsammans
Pris: 300 kr (varav 100 i anmälningsavgift) för material och fika

Anmäl dig hos Danette i stuga 76/77 senas 16 augusti
Mail danette.captain@gmail.com

För mer info kontakta Danette och titta på anslagstavlorna.

torsdag 26 juni 2014

Föreläsningar i föreningshuset

9 juli  kl 1800 - Biodling och pollinering med Mikael Lagerman
20 juli kl 1300 - Historievandring med Peter Hallen
16 augusti kl 1200 - 1600 Trädebeskärning med Peter Lager. Teori och praktik (max 12 pers)

Anmälan till Ingela Åkerberg stuga 57
mer detaljer kommer att finnas på anslagstavlorna ( te x ev avgift)onsdag 25 juni 2014

Kolonisynen 23 juni

Gångar var väl rensade i år  - BRAVO!

Följande behöver åtgärdas:
  • Häckar & träd får inte hänga över/utanför staketet in mot gången
  • Växtlighet ut mot ytterstaketet måste ha god marginal (ej växa genom staketet då det riskerar att skadas.)
  • Flera stugor eget saknar staket (även husnummer & brevlåda)
  • Enligt vårt nyttjanderättsavtal skall vi sköta BÅDE byggnader och tomt.  Några få stugor har glömt detta.
  • Soltak/Partytält e.d. får inte vara uppställda en längre tid.

Ni som känner att detta är punkter som behöver åtgärdas på den egna lotten, har god tid att åtgärda detta fram till ”Återsynen” den 13de augusti. 

I övrigt behöver våra regler förtydligas när det gäller höjd på häckar. Vi är en öppen koloni som tar emot besökare och somliga lotter går numera inte ens att kika in till från något håll.


måndag 23 juni 2014

Loppis


Dags för den årliga loppmarknad lördag 28/6,
Loppisen är öppen mellan 10:00-13:00
Auktionen startar kl 16:00
Cafe för fikasugna

Välkomna

torsdag 19 juni 2014

Midsommar        Midsommar på Delsjöns koloniområde!


Traditionellt firande med spelmanslag och dans kring stången


08.00 Insamling av björks och blommor

09.30 Kläs och reses stången

14.10 Folkdanslaget GNDS leder sången och dansen kring midsommarstången

15.10 Kaffe med hembakat dopp, saft till barnen.
Chokladhjul, tombola,fiskdamm,lotter mm

21.00. Spelas det upp till dans för kolonister och  vänner i föreningshuset!

Välkomna!


.

måndag 16 juni 2014

Extra Årsmöte
Medlemmarna i Delsjöns koloniförening kallas härmed till extra årsmöte 2014-07-05  klockan 12:00 i samband med sommarmötet.
Plats: föreningshuset

Dagordning

§1 mötesformalia, val av;
 a/ mötesordförande
 b/ sekreterare
c/ justerare tillika rösträknare

§2 mötets behöriga utlysande

§3 fastställande av röstlängd

§4. Fastställande av Delsjöns koloniförenings nya stadgar.
Förslaget är baserat på FGK:s normalstadgar för förening.

§5 mötets avslutandeOm du inte själv kan gå kan du lämna en fullmakt.

Obs att man bara kan ta emot en fullmakt

torsdag 12 juni 2014

Föreningsexpeditionens öppettider

Expeditionen är öppen alla onsdagar  mellan 18.30- 19.00.
Då kan ni träffa styrelsen som gärna svarar på era frågor!

söndag 18 maj 2014


Välkommen till sommaren 2014

Nu börjar våra sommaraktiviteter.
På anslagstavlorna finns information om planerade aktiviteter. Varje arrangemang kommer också att annonseras på föreningens anslagstavlor och på föreningens hemsida

Midsommaraftonsfirande
Vi kommer även i år att ha vårt traditionsenliga midsommarfirande. För att erbjuda alla kolonister och göteborgare en trevlig dag behövs stort engagemang av våra kolonister. Midsommarkommittén kommer att komma ut med mer information i början av juni.
OBS ! Midsommarkommittén  behöver fler som hjälper till med detta arrangemang ! Anmäl dig till Anita Fyr, stuga 55

Loppis
Även i år kommer vi att ha Loppis. Släng därför inte det som kan komma till glädje för någon annan. Insamlig sker den 26 och 27 juni och Loppisen hålls lördagen den 28 juni.

Fotbolls VM
I sommar spelas Fotbolls VM i Brasilien. Vi kommer att ges möjlighet att se semifinalerna och finalen tillsammans i vår PUB, alternativt föreningshuset

Mer kommer att hända
Almanackan och Hemsidan kommer att löpande uppdateras med aktuella aktiviteter
Vi vill också reservera oss för ev. förändringar. Håll därför löpande koll på anslagstavlorna.


Festkommittén tillsammans med flera eldsjälar.

fredag 16 maj 2014

Lite av varje!

Släpkärran som kan hyras av kolonister finns åter på sin gamla plats vid föreningshuset!

Ang den yttre komposten så är det bra om jordgroparna hålls öppna så vi kan få tag i den fina jorden

Odlingslotterna ska var i gång senast den 15 maj! Om det efter denna datum finns någon lott orörd kan de delas ut till intresserad kolonist.Ta kontakt med Mona-Lisa i stuga 148.

söndag 27 april 2014

Städdagen!

Ett stort tack till alla kolonister som bidrog till att städdagen blev en sådan toppendag!
Nu är området redo för våren och sommaren!

onsdag 9 april 2014

Park och Natur meddelar


 


Ett meddelande från Park- och naturförvaltningen, 2014-04-07


För att få ordning på komposteringsplatsen i skogen kommer Park- och naturförvaltningen sätta upp ett staket kring kompostområdet. Vi ber alla boende i kolonistugeområdet att lägga trädgårdsmaterial ENDAST här och ingen annanstans. Innan staketet är uppsatt kommer anvisat område att markeras ut med plastband.  Vi önskar glad vår och mycket nöje i rabatterna.