fredag 26 juli 2013

Släpkärra

Från och med denna sommar kan föreningens släpkärra lånas mot en kostnad av 50 kr per tillfälle Detta för att kunna köra grovsopor och liknande till återvinningsstationen. OBS! tänk på att alla hushåll i Göteborgs kommun har 6 fria tömningar per år.
Släpkärran  bokas i på expeditionen onsdagar 18-19.