torsdag 18 juli 2013


Efter vår årliga kolonisyn, som vi företog onsdag 17/7, vill vi påpeka följande:
De allra flesta på vår koloni har väldigt fint och snyggt i och utanför sina stugor och tomter, men det slarvas på sina håll framför allt vad det gäller två saker:
buskar, träd och häckar som växer ut i grusgångarna, men också på sina håll ut och in i vårat gemensamma yttre staket som då tar stryk,
det växer på sina håll för mycket ogräs men även ”finare växter” ute i grusgångarna
Styrelsen har eller kommer att meddela berörda kolonister muntligen eller skriftligen
Styrelsen 18-07-2013