torsdag 11 juli 2013

Avlopp!

Det har återigen varit stopp i avloppet på grund av att det har spolats ner tvättlappar,
Detta kostar föreningen mellan 4000-5000kr varje gång detta händer.
Var snälla att spola bara ner toapapper.