fredag 26 juli 2013

Släpkärra

Från och med denna sommar kan föreningens släpkärra lånas mot en kostnad av 50 kr per tillfälle Detta för att kunna köra grovsopor och liknande till återvinningsstationen. OBS! tänk på att alla hushåll i Göteborgs kommun har 6 fria tömningar per år.
Släpkärran  bokas i på expeditionen onsdagar 18-19.

torsdag 18 juli 2013


Efter vår årliga kolonisyn, som vi företog onsdag 17/7, vill vi påpeka följande:
De allra flesta på vår koloni har väldigt fint och snyggt i och utanför sina stugor och tomter, men det slarvas på sina håll framför allt vad det gäller två saker:
buskar, träd och häckar som växer ut i grusgångarna, men också på sina håll ut och in i vårat gemensamma yttre staket som då tar stryk,
det växer på sina håll för mycket ogräs men även ”finare växter” ute i grusgångarna
Styrelsen har eller kommer att meddela berörda kolonister muntligen eller skriftligen
Styrelsen 18-07-2013

onsdag 17 juli 2013


EN VANDRING I TIDIGARE FOTSPÅR
Man kan lockas att tro att det område som blev Delsjökolonin år 1927 alltid har varit karga utmarker, fattigt på folk och vandringsvägar. Så är faktiskt inte fallet!
Historikern Per Hallén tar oss med på en vandring där vi ska röra oss både 10.000 år tillbaka i historien och från Moon till Delsjöns strand. Ca 1,5 timma tar vandringen.
Tid
Söndag 4 augusti, klockan 13.00

Samlingsplats

Vid föreningshuset

Kostnad:
100 kr per person.
Anmälan till Eva Löthman, stuga 29. Telefon 0765 810 953. Mejladress: evalothman@hotmail.com.
Anmälningsavgiften betalas in till mig senast söndag 28 juli.
Minimiantal deltagare är 10 personer. Om färre än 10 personer anmäler sig, betalas anmälningsavgiften tillbaka.
Hjärtligt välkomna!Anläggningsarbetare!

Se upp för oseriösa anläggningarbetare.
Det har i dag gått runt tre pojkar i området som har erbjudit sina tjänster när det gäller målningsarbeten och div trädgårdsarbete! De har också frågat ut kolonister om de bor själva osv...
Tänk på att inte lämna stugan olåst och med fönster öppna.
Pga detta försöker vi att hålla grindarna låsta  från kl 19.00 resten av veckan ,

Kolonisyn!

Kolonisynen är flyttad från den 20/7 till den 17/7.

söndag 14 juli 2013

KomposteringsträffTisdagen den 23 Juli kl. 18:00 är det dags för en träff kring Kompostering.

Du är välkomna dit för dela med sig av sina kunskaper eller fylla på med nya. Kanske vill du lära dig att komma igång eller veta mer? Vår egen kompostman kommer att vara med oss!

Vi bjuder på kaffe och träffas i föreningshuset

Välkommen!

torsdag 11 juli 2013

Avlopp!

Det har återigen varit stopp i avloppet på grund av att det har spolats ner tvättlappar,
Detta kostar föreningen mellan 4000-5000kr varje gång detta händer.
Var snälla att spola bara ner toapapper.

onsdag 10 juli 2013

Loppis

Inlämning till loppis torsdag o fredag 17-19 föreningshuset

tisdag 9 juli 2013


Protokoll från sommarmöte i Delsjökolonien 6/7 2013

§1 Marie Anneling hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

§2 Mötet godkänner dagordningen

§3 Marie Anneling väljs som ordförande för mötet

§4 Ulf Bornstein väljs som sekreterare för mötet

§5 Catharina Craaford och Reine Eriksson väljs till justerare och tillika rösträknare

§6 Ulf Bornstein läser valda delar av beslutskaraktär ur protokollet från senaste årsmötet

§7 Rapporter: Marie rapporterade om: städdagen som fungerade väl, målningsarbetet inomhus i föreningshuset är klar, många medlemmar var behjälpliga, till föreningen är skänkt en tavla av Peo Netterblad som hänger i föreningshuset, i övrigt haft vi haft ett midsommarfirande med många gäster och fint ekonomiskt utfall, vi har ett kalendarium med en mängd aktiviteter som är löper på. Dick Eriksson, som ansvarar för vår sop/återvinningsstation, hade skrivit ett brev till mötet, som upplästes av Claes Anneling, där han pekade på en del problem: medlemmar slänger t.ex. allt möjligt i våra avfallsbingar. Det är endast tillåtet att slänga hushållssopor i dessa. I tidningsåtervinningen får man endast slänga tidningar/tidskrifter – inget annat. I ställningen för wellpappsåtervinningen får endast ihopvikt tillplattad wellpapp, och inget annat läggas. Björn Vinberg rapporterade att vår ekonomi är stabil, vi ser för närvarande ut att gå mot ett bättre resultat i år än väntat. Göran Sandberg rapporterade från FGK: Delsjökolonins avtal med kommunen går ut 31:e dec. 2014 och medlemmarna kommer framöver att få ett brev hemskickat, där det gamla avtalet sägs upp, ett nytt skall förhandlas fram genom FGK med nya villkor och nytt arrende. Bygglovsrutiner: börja alltid med att ta kontakt med styrelsen om dina planer, sen kontaktar du fastighetskontoret och för så småningom korrespondens med dem vad gäller alla formella handlingar.

§8 Catharina Craaford hade iordningställt ett bildspel som tog upp problemen vi har med skötseln av komposteringen ute i skogen i söder: Vi medlemmar måste sköta detta bättre, annars riskerar vi böter och ett förbud mot att lägga ut växtmaterial i skogen. Just nu kan man bara lägga växtmatrial bakom ”högen” ner mot en ravin, endast växtmatrial mindre grovt en en enkrona. Grövre matrial får vänta till rishögen vid fotbollsplanen efter säsong. Det går bra nu att hämta fin jord vid baksidan ”högen”. Kanske skulle vi behöva ett såll där?

§9 Motionerna från årsmötet, vad gäller stadgeändringar: Catharina Craaford och Marie Anneling tittar för närvarande på detta, finns det synpunkter från någon medlem så går det bra att kontakta någon av de nämnda.

§10 Anette Lindahl hade lämnat in en skrivelse om behovet av ny och kanske snabbare tvättmaskin, styrelsen hade beslutat att be sommarmötet ta ställning i ärendet. Mötet beslutade att införskaffa en tvättmaskin till, till övre området, styrelsen ombesörjer alla detaljer.

§11 Förra året, under höst-städdagen, gjorde vi på prov ett försök med finare, mer hårdpackat grus i mitten av gången efter B-grinden. Mötet förefaller nöjda med försöket och vill att vi fortsätter på liknande sätt med fler av våra gångar.

§12 Övrigt: Ett förslag om att ”välrastade” hundar kan leka på fotbollsplanen en kort stund på dagen röstades ner. Kan vi ha en behållare för ”komposterbart matrial” vid vår sop/återvinningsstation? Styrelsen kollar upp detta. Mellantoa behöver kanske rustas upp.

Vid protokollet Ordförande Justerare Justerare
Ulf Bornstein Marie Anneling Catharina Craaford Reine Eriksson

Loppis


DELSJÖKOLONIENS ÅRLIGA LOPPIS

Lördag 13 juli

Loppis kl 10:00-13:00
Aktion: kl 16:00

Dessutom  café och tombola

Välkomna!Inlämning till loppis torsdag-fredag kl 17-19
.

fredag 5 juli 2013

Möte nya kolonister.

Mötet för nya kolonister är flyttat till den 14 juli kl 11:00.
Plats expeditionen.
Välkomna!