måndag 7 oktober 2013

Oönskade nattgäster.

Natten till måndagen 7 oktober hade Christina i övre området påhälsning av ovälkomna gäster som plockade med sig diverse saker från trädgården. Plocka undan saker ni är rädda om och håll grindarna låsta nu under lågsäsongen.

tisdag 17 september 2013

HÖSTSTÄDNING

Ni glömmer väl inte att det är städdag på lördag 21 september mellan kl 10-12.
Samling vid föreningshuset.
Välkomna

tisdag 3 september 2013

Äpplemust Lördag 21 september

Från kl 1900 på fredag till 1600 på lördag.
Vi pressar i min trädgård
STUGA 56

60 kr per pressning.
Det får plats max ca 30 l fruktmassa till en pressning som ger ca 12-15 l must.
(Fyll skottkärran och ta med dunkar och flaskor!)

Ring mig om ni vill boka tid eller har frågor:

Catharina: 0703 - 133 557.

fredag 9 augusti 2013

Grovsopor

Lördagen den 24 augusti är det den sista grovsopkörningen. I samband med detta kommer också wellpappsbehållaren  att tas bort!
Om behov finns att slänga ytterligare grovsopor går det bra att hyra släpkärran för 50 kr, bokas på expeditionen eller genom områdesansvariga.

fredag 26 juli 2013

Släpkärra

Från och med denna sommar kan föreningens släpkärra lånas mot en kostnad av 50 kr per tillfälle Detta för att kunna köra grovsopor och liknande till återvinningsstationen. OBS! tänk på att alla hushåll i Göteborgs kommun har 6 fria tömningar per år.
Släpkärran  bokas i på expeditionen onsdagar 18-19.

torsdag 18 juli 2013


Efter vår årliga kolonisyn, som vi företog onsdag 17/7, vill vi påpeka följande:
De allra flesta på vår koloni har väldigt fint och snyggt i och utanför sina stugor och tomter, men det slarvas på sina håll framför allt vad det gäller två saker:
buskar, träd och häckar som växer ut i grusgångarna, men också på sina håll ut och in i vårat gemensamma yttre staket som då tar stryk,
det växer på sina håll för mycket ogräs men även ”finare växter” ute i grusgångarna
Styrelsen har eller kommer att meddela berörda kolonister muntligen eller skriftligen
Styrelsen 18-07-2013

onsdag 17 juli 2013


EN VANDRING I TIDIGARE FOTSPÅR
Man kan lockas att tro att det område som blev Delsjökolonin år 1927 alltid har varit karga utmarker, fattigt på folk och vandringsvägar. Så är faktiskt inte fallet!
Historikern Per Hallén tar oss med på en vandring där vi ska röra oss både 10.000 år tillbaka i historien och från Moon till Delsjöns strand. Ca 1,5 timma tar vandringen.
Tid
Söndag 4 augusti, klockan 13.00

Samlingsplats

Vid föreningshuset

Kostnad:
100 kr per person.
Anmälan till Eva Löthman, stuga 29. Telefon 0765 810 953. Mejladress: evalothman@hotmail.com.
Anmälningsavgiften betalas in till mig senast söndag 28 juli.
Minimiantal deltagare är 10 personer. Om färre än 10 personer anmäler sig, betalas anmälningsavgiften tillbaka.
Hjärtligt välkomna!Anläggningsarbetare!

Se upp för oseriösa anläggningarbetare.
Det har i dag gått runt tre pojkar i området som har erbjudit sina tjänster när det gäller målningsarbeten och div trädgårdsarbete! De har också frågat ut kolonister om de bor själva osv...
Tänk på att inte lämna stugan olåst och med fönster öppna.
Pga detta försöker vi att hålla grindarna låsta  från kl 19.00 resten av veckan ,

Kolonisyn!

Kolonisynen är flyttad från den 20/7 till den 17/7.

söndag 14 juli 2013

KomposteringsträffTisdagen den 23 Juli kl. 18:00 är det dags för en träff kring Kompostering.

Du är välkomna dit för dela med sig av sina kunskaper eller fylla på med nya. Kanske vill du lära dig att komma igång eller veta mer? Vår egen kompostman kommer att vara med oss!

Vi bjuder på kaffe och träffas i föreningshuset

Välkommen!

torsdag 11 juli 2013

Avlopp!

Det har återigen varit stopp i avloppet på grund av att det har spolats ner tvättlappar,
Detta kostar föreningen mellan 4000-5000kr varje gång detta händer.
Var snälla att spola bara ner toapapper.

onsdag 10 juli 2013

Loppis

Inlämning till loppis torsdag o fredag 17-19 föreningshuset

tisdag 9 juli 2013


Protokoll från sommarmöte i Delsjökolonien 6/7 2013

§1 Marie Anneling hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

§2 Mötet godkänner dagordningen

§3 Marie Anneling väljs som ordförande för mötet

§4 Ulf Bornstein väljs som sekreterare för mötet

§5 Catharina Craaford och Reine Eriksson väljs till justerare och tillika rösträknare

§6 Ulf Bornstein läser valda delar av beslutskaraktär ur protokollet från senaste årsmötet

§7 Rapporter: Marie rapporterade om: städdagen som fungerade väl, målningsarbetet inomhus i föreningshuset är klar, många medlemmar var behjälpliga, till föreningen är skänkt en tavla av Peo Netterblad som hänger i föreningshuset, i övrigt haft vi haft ett midsommarfirande med många gäster och fint ekonomiskt utfall, vi har ett kalendarium med en mängd aktiviteter som är löper på. Dick Eriksson, som ansvarar för vår sop/återvinningsstation, hade skrivit ett brev till mötet, som upplästes av Claes Anneling, där han pekade på en del problem: medlemmar slänger t.ex. allt möjligt i våra avfallsbingar. Det är endast tillåtet att slänga hushållssopor i dessa. I tidningsåtervinningen får man endast slänga tidningar/tidskrifter – inget annat. I ställningen för wellpappsåtervinningen får endast ihopvikt tillplattad wellpapp, och inget annat läggas. Björn Vinberg rapporterade att vår ekonomi är stabil, vi ser för närvarande ut att gå mot ett bättre resultat i år än väntat. Göran Sandberg rapporterade från FGK: Delsjökolonins avtal med kommunen går ut 31:e dec. 2014 och medlemmarna kommer framöver att få ett brev hemskickat, där det gamla avtalet sägs upp, ett nytt skall förhandlas fram genom FGK med nya villkor och nytt arrende. Bygglovsrutiner: börja alltid med att ta kontakt med styrelsen om dina planer, sen kontaktar du fastighetskontoret och för så småningom korrespondens med dem vad gäller alla formella handlingar.

§8 Catharina Craaford hade iordningställt ett bildspel som tog upp problemen vi har med skötseln av komposteringen ute i skogen i söder: Vi medlemmar måste sköta detta bättre, annars riskerar vi böter och ett förbud mot att lägga ut växtmaterial i skogen. Just nu kan man bara lägga växtmatrial bakom ”högen” ner mot en ravin, endast växtmatrial mindre grovt en en enkrona. Grövre matrial får vänta till rishögen vid fotbollsplanen efter säsong. Det går bra nu att hämta fin jord vid baksidan ”högen”. Kanske skulle vi behöva ett såll där?

§9 Motionerna från årsmötet, vad gäller stadgeändringar: Catharina Craaford och Marie Anneling tittar för närvarande på detta, finns det synpunkter från någon medlem så går det bra att kontakta någon av de nämnda.

§10 Anette Lindahl hade lämnat in en skrivelse om behovet av ny och kanske snabbare tvättmaskin, styrelsen hade beslutat att be sommarmötet ta ställning i ärendet. Mötet beslutade att införskaffa en tvättmaskin till, till övre området, styrelsen ombesörjer alla detaljer.

§11 Förra året, under höst-städdagen, gjorde vi på prov ett försök med finare, mer hårdpackat grus i mitten av gången efter B-grinden. Mötet förefaller nöjda med försöket och vill att vi fortsätter på liknande sätt med fler av våra gångar.

§12 Övrigt: Ett förslag om att ”välrastade” hundar kan leka på fotbollsplanen en kort stund på dagen röstades ner. Kan vi ha en behållare för ”komposterbart matrial” vid vår sop/återvinningsstation? Styrelsen kollar upp detta. Mellantoa behöver kanske rustas upp.

Vid protokollet Ordförande Justerare Justerare
Ulf Bornstein Marie Anneling Catharina Craaford Reine Eriksson

Loppis


DELSJÖKOLONIENS ÅRLIGA LOPPIS

Lördag 13 juli

Loppis kl 10:00-13:00
Aktion: kl 16:00

Dessutom  café och tombola

Välkomna!Inlämning till loppis torsdag-fredag kl 17-19
.

fredag 5 juli 2013

Möte nya kolonister.

Mötet för nya kolonister är flyttat till den 14 juli kl 11:00.
Plats expeditionen.
Välkomna!

tisdag 25 juni 2013

Söndags-fotboll

Söndags-fotboll för ung som gammal!
varje söndag 13-14
från midsommar till 
sommarlovets slut

torsdag 20 juni 2013

Kallelse till sommarmöte lördag 6/7 kl 12 i föreningshuset

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val justerare och rösträknare
6. Årsmötesprotokollet för 2013
7. Rapporter: organisation, ekonomi, FGK
8. Ordningsregler (bildspel)
9. Frågor bordlagda från årsmötet: nya stadgar
10. Inkomna skrivelser.(tvättmaskin)
11. Nytt grus i gångarna
12. Övrig frågor
13 Avslutning

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen


Radio

På midsommaraftons morgon kl 7.45 kommer P4 radio Göteborg att sända direkt från  Delsjökolonien. Kom och var med!

onsdag 19 juni 2013

Midsommar

Välkommen till traditionellt midsommarfirande på Delsjöns Koloniförening

Danslag, dans kring midsommarstången, fika, tombola, chokladhjul, fiskdamm och mycket annat.

Midsommarafton kl 14.00

söndag 9 juni 2013

Grötfrukost!

På lördag den 15 juni är det dags för årets första grötfrukost!
Mellan klockan 8.30- 10.00 serveras det
gröt, ägg, smörgås, juice ,kaffe eller te
i och utanför puben.
Pris endast 30 kr.
Välkomna!

söndag 2 juni 2013

Lite av varje.

Grovsopor körs lördagen den 8 juni. Nästa gång blir det den 29 juni.( OBS ändrad datum )
Expeditionen är från och med 5 juni öppen mellan kl 18-19 varje onsdag fram till 14 augusti.

tisdag 21 maj 2013

Aktiviteter sommaren 2013

Maj.
24:e Afterwork kl 18- ca 20. Ev Pub ca 20-24.

Juni.
8:e Pubkväll med Quiz kl 20-24. 10:e Sycafé varje måndag hela sommaren fr.o.m idag.
15:e Grötfrukost kl 08.30-10.00
15:e Vi löser Melodikrysset varje lördag hela sommaren fr.o.m. idag.
15:e. Grillkväll för hela familjen vid föreningshuset.
15:e. Sagor för vuxna kl 21.ö
21:e. Midsommarfirande.

Juli
Måndagar. Sycafé kl 18.30.
Onsdagar. Bridge 18-20.
Torsdagar. Buggkurs. OBS Vecka 28 blir buggkursen på tisdagen på grund av insamling till loppis på torsdagen.
6:e Sommarbuffe med allsång kl 18.
12:e AfterWork kl 18-ca 20. Pub ca 20-24.
13:e Loppis.
14:e Möte nya kolonister kl 11:00
19:e Pubkväll med 60-talsmusik kl 21-24.
20:e Grötfrukost kl 9:00-10:30.
20:e Sagor för vuxna kl 21.
27:e Grötfrukost kl 9:00-10.30
27:e Sommarunderhållning för barnen kl 15.00. Karriks musikskoj.

Aug.
Måndagar. Sycafé kl 18.30 t.o.m. 12 aug.
Vecka 32. Grillkväll nere vid sjön.
2:e Pubkväll
3:e Grötfrukost
16:e AfterWork kl 18-ca 20. Pub ca 20-24.
17:e Sagor för vuxna. Kl 21.
24:e preliminärt. Vinprovning/kräftskiva.

Sept.
6:e Pubkväll med 70-tals musik 21-24.
14:e Sagor för vuxna. Kl 21.

Reservation för ändringar / se även anslagstavlor

söndag 19 maj 2013

Extra inlämning till loppisen

Extra tillfälle att lämna saker till loppisen.
Den 6 juni kl 11.00-14.00 i grovsoprummet mellan komposten/sopstationen.
Även den 11-12 juli tar vi emot saker i föreningslokalen.
Loppisen är den 13 juli.

tisdag 14 maj 2013

Blomsterförsäljning!

Billiga blommor!

Söndagen den 26/5 mellan kl 14-15 kommer det att vara försäljning av blommor på torget utanför föreningshuset!
Välkommna!

söndag 28 april 2013

Målning av föreningshuset

Föreningshuset kommer att målas invändigt. Är du intresserad av att hjälpa till med detta arbete så samlas vi kl 12.00 i föreningshuset lördagen den 4 maj för planering m m. Arbetet kommer att göras under några helg-dagar i början på maj och skall vara klart i mitten på maj. Arbete räknas som arbetsplikt.

Årets vårstädning


Ett stort tack till alla som kom och vårstädade. Nu är vårt område redo för sommaren!


onsdag 24 april 2013

Grovsopor!

Första körningen är lördagen 11 maj!
Därefter körs det varannan lördag (ojämna vecka)!
Angående rishögen, Park&Natur hämtar den måndag morgon 29/4, istället för torsdag 25/4 som tidigare var sagt.

fredag 12 april 2013

Apropå bilar inom området!

Under april månad är det förbjudet att köra in bilar i området!
Var snälla och respektera detta då gångarna inte tål belastningen.

onsdag 10 april 2013

Information

Magnus planerar att sätta på vatten den 20 april om vädret tillåter. Alla måste stänga sina kranar snarast. Se även information på anslagstavlor.

Föreningen skall göra iordning föreningshuset, spackla & måla m m invändigt och behöver frivilliga som vill vara med på detta. Arbetet räknas som arbetsplikt och kommer att göras så snart som möjligt ( slutet på april / början på maj ). Är du intresserad så kan du maila föreningen alternativt ta kontakt med områdesansvarig.

Föreningen vill även påminna om lappen som skall lämnas till områdesansvariga angående vad man önskar göra som arbetsplikt 2012. ( Skickades ut som bilaga till årsmötet ). Denna lapp skall lämnas senast midsommar, men ett bra tillfälle kan vara att anmäla sig till områdesansvariga på städdagen i slutet på april.

tisdag 9 april 2013

Preliminärt tas rishögen bort 25/4 - Absolut förbjudet att lägga mer där därefter

söndag 7 april 2013

Vattnet!

Vattnet sätts på lördagen 20 april.
Om allt faller på plats med vädret(tjäle kyla mm)
Förbered med att stänga av era kranar redan NU!

Vårhälsningar Magnus Andersson(vattenmannen)

lördag 6 april 2013

Årets loppis är planerat till 13/7 - man återkommer med inlämningstider m.m.

fredag 5 april 2013

Kärra vid A-grinden

Nu finns det en gul kärra utplacerad vid A-grinden!

torsdag 4 april 2013

Avgift 2013

Årsavgift för 2013 är 7.000 kr.


Parkeringsplats för de som har platser på koloniområdet 500

Ovanstående skall betalas senast 30 april

OBS. förseningsavgifter på 100 kr ( 1 månad sen ) resp 500 kr ( mer än 1 månad för sen betalning ) utgår vid för sen betalning.Avgift för att utnyttja tvättstugan 200 kr per säsong.

Betala senast 31 maj.Alla avgifter betalas till

bankgiro 5799-9963.

Ange avsändare och stugnr.

lördag 23 mars 2013

Rishögen!

Nu växer rishögen.
Tänk på att hålla gångarna fria när ni slänger ert ris.
Lägg riset på högen och inte bredvid.

fredag 8 mars 2013

Viktiga datum under säsongen 2013:
Lördag 27/4 Vårstädning 10.00-13.00 Försäljning av parkeringskort på exp kl 12.00
Lördag 6/7 Sommarmöte kl 12.00
Onsdag 13/7 Möte för nya kolonister
Lördag 21/9 Höststädning kl 10.00-12.00

lördag 2 mars 2013


Årsmötesprotokoll för Delsjökolonien 2013-02-25

§1 Ordförande Per-Arne Holmberg hälsade alla välkomna

§2 En tyst minut hölls för under året bortgångna kolonister ( stuga 132)

§3 Röstlängden fastställdes: 60 röstberättigade och 7 fullmakter.

§4 Dagordningen fastställdes med några smärre justeringar med avseende på årets val:

17b: 1 styrelseledamot, 17d: utgick, 17e: 1 revisorsersättare, 17f: 2 studieorganisatörer

Under §18, övriga val, val till midsommarkommitté

§5 Mötet valde Claes Anneling att leda mötet

§6 och §7 Till rösträknare och justeringsmän valdes Magnus Andersson och Ralf Frid

§8 Mötet beslutade att kallelse skett i behörig ordning

§9 Årsberättelsen gicks igenom, paragraf för paragraf, sidan 6: Aktiviteter som arrangerats av styrelse och festkommité ändrades till: Aktiviteter som arrangerats av föreningen. Fler exempel nämndes också: Sagostunder för vuxna, Stick-café, Bridge-kvällar, Melodikryss på lördagsmornar, Quiz, TV-kvällar med fotbolls-VM, Studiekvällar, Hantverksmässa, Musikkvällar.

§10 Mötet beslutade att fastställa 2012 års balansräkningen

§11 Revisionsberättelsen lästes igenom

§12 Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet

§13 Årets motioner: Motion nr1: Mötet beslutade i enlighet med styrelsens yttrande

Motion nr 2: Mötet beslutade i enlighet med styrelsens yttrande

§14 Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag med avseende på ersättningar till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter

§15 Mötet beslutade att årets vinst balanseras i ny räkenskap

§16 Verksamhetsplanen:

A: Efter omröstning beslutade mötet att godkänna styrelsens förslag om höjning av hyra för föreningslokalen och lilla lokalen (Delsjöns Livs) till 1000 kr/tillfälle respektive 500kr/tillfälle

B: Mötet beslutade att fastställa budgeten

C: Mötet beslutade att fastställa årsavgiften för 2013 till 7000 kr + eventuellt parkeringsplats (inom kolonien) 500 kr + eventuellt nyttjanderätt till tvättstuga 200 kr. Betalning senast 30 april BG: 5799-9963. Förseningsavgift 100 kr.

Paus med fika

§17 Val inför kommande verksamhetsår:

a: Till ordförande för 2 år valdes Marie Anneling

b: Till styrelseledamot för 2 år valdes Annika Sellin

c: Till styrelseersättare för 2 år valdes Catarina Crafoord

d: utgick

e: Till revisorersättare för 1 år valdes Marie Ekberg

f: Till studieorganisatör för 1 år valdes Eva Falk och Anna Bjerstaf

g: Till områdespersoner valdes: Barbro Strömqvist, Franjo Haluzan och Reine Eriksson

h och i: FGK-ledamöter: utses av styrelsen

j: Till valberedningen valdes: Anita Fyhr, Mona-Lisa Falk och Per-Arne Holmberg

k: Till ledamöter i festkommittén valdes: Kerstin Ax, Per-Arne Holmberg, Inger Sandberg, Gunilla Karlsson

l: Till husvärd valdes Berit Olsson

§18 Övriga val: Till midsommarkommittén valdes: Anita Fyhr (sammankallande), Ingrid Palmgren, Kerstin Ax, Monika Lundström, Eva Andersson, Annika Sellin, Ingela Åkerberg och Magnus Andersson

§19 a Rapport från FGK: Göran Sandberg berättade bl.a.: våra individuella nyttjanderättsavtal kommer att sägas upp under 2014 för att tecknas på nytt genom FGK. Förslag till nya lokala stadgar är på gång. Det finns risk för avsevärd höjning av arrendet när vårt nuvarande avtal löper ut.

b: Uppvaktning: Anette Lindahl och Claes Anneling avtackades med blommor, Per-Arne Holmberg avtackades med en present.

§ 20 Mötet avslutades

Vid protokollet Ulf Bornstein

måndag 4 februari 2013

Grind

Tänk på att ni låser grindarna i kolonin ordentligt efter besök under vintern