onsdag 28 december 2011

Årsmöte

M E D L E M MA R N A
i Delsjöns Koloniförening
kallas härmed till
ÅRSMÖTE
Tisdagen den 28/2 2012 Kl:19.00
i F.U.B. Lokal
Lilla torpsgatan 10

Hållplats:
Töpelsgatan
Spårvagn 5