torsdag 6 oktober 2011

Taxeringsvärde

Många stugägare har fått en begäran om fastighetstaxering på våra stugor.
Styrelsen har varit i kontakt med skattemyndigheten och det är riktigt att alla stugägare skall fylla i denna blankett och lämna in. Taxeringen är klar under 2012 och då får vi veta om vi blir tvungna att betala fastighetsskatt i framtiden.
Maxbelopp är ca 3.400 kr för småhus på ofri grund.

Enligt skattemyndigheten skall vi inte fylla i avsnittet om tomtmark.

Har ni ytterligare frågor så får ni kontakta skattemyndigheten.
Nedan finns en länk till en broshyr som beskriver hur blanketterna skall fyllas i.
Observera att ni måste mäta boytan mm enligt anvisningarna.

http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/389.4.39f16f103821c58f680007709.html

lördag 1 oktober 2011

Vatten

Vattnet stängs av den 15 oktober. Alla kranar skall vara öppna.