tisdag 26 juli 2011

Barnens Dag

BARNENS DAG
SÖNDAG 31 JULI

10.00 Hattparad
Kom och visa upp din hemmagjorda fantasifulla, fina eller tokiga hatt!
Samling för de medverkande i Föreningshuset tio minuter tidigare.

10.30 Stafettlekar
Efteråt blir det glass och fiskedamm.

12.30 Strutfotboll
Barnen mot de vuxna!

13.00 Fotboll (vanlig)
För er som orkar springa lite mer.

16.00 Tipspromenad/skattjakt
Svara på frågorna och lista ut lösenordet till skatten!

Frågor? Ring 0703 487 437 eller kom till stuga 24.

onsdag 13 juli 2011

Fördrag - Kompostering

Kom och lyssna på

TRÄDGÅRDSMÄSTARE ROBERT KALMÁR

Som berättar om
KOMPOSTERINGENS
FANTASTISKA MÖJLIGHETER
TILL EN FRISK OCH FRODIG TRÄDGÅRD!

Har du frågor och funderingar så passa på!

Onsdag 20 Juli kl 18
Föreningshuset

VÄLKOMNA!
Eva Falk, studieansvarig
Stuga 117

tisdag 12 juli 2011

Loppis på lördag

Glöm inte loppis på lördag i föreningshuset.
För tider och inlämning se inlägg nedan.

TvättmaskinInstallationen av tvättmaskin och torktumlare på mellanområdet
är nu klart för att användas. Samma nyckel som till hänglåset
på huvudgrinden. Saknar du denna nyckel finns några att kvittera
ut på expeditionen.( Onsdagar 18-19 )
Tvätt-tid bokas på lista i tvättstugan.

tisdag 5 juli 2011

Protokoll - Sommarmöte

Protokoll från Sommarmöte Delsjökolonien 2011-07-02 kl 12.00

§1 Per-Arne hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§2 Dagordningen fastställs

§3 Per-Arne Holmberg väljs som ordförande för mötet

§4. Ulf Bornstein väljs som sekreterare

§5. Magnus Andersson och Anette Lindahl väljs som justerare och rösträknare

§6. Årsmötesprotokollet läses upp och läggs till handlingarna, rättelse på ett namn Barbro Strömqvist

§7 Rapporter: A :Per-Arne: Tackar alla inblandade, speciellt festkommittén, för hjälpen vid midsommarfirandet, tidigare beslut om grindar: E-grinden bytt och F-grinden blir till hösten, Göteborgs stängsel och smide är kontrakterade. Tvättmaskin/torktumlare: Styrelsen får återigen tacka Magnus för hans insatser. lördag 9/7 kl. 12 blir det info vid tvättstugan, därefter kan den börja användas. Tillsvidare är det avgiftsfritt att använda maskinerna, men utrymmet är låst med samma nyckel som går till stora A-grinden, har man inte den nyckeln kan man få kvittera ut en på expeditionen på expeditionstid. Man kan inte tvätta mattor i denna tvättmaskin. Elarbeten: tack vare att vi har kunnat utnyttja befintliga rör i marken har vi, utan stora kostnader, kunnat leda upp elkabelnät från nedre området till bl.a. tvättstugan och detta kan också vara bra på sikt för att förstärka elnätet i en del av området. !6/7 är det loppis och samtidigt en sagostund för barn ”Sagor på tungan” kl. 14, det senare får därför hålla till i våran pub. B: Ekonomi: Göran Sandberg redogör schematiskt för det ekonomiska läget som verkar följa prognoserna i det stora hela, Göran ersätter tillfälligt vår kassör Björn Vinberg. C: FGK: Kent Ramberg redogör: Våra grindar skall vara öppna dagtid under säsong, några grindar har ett gammaldags lås vilket kan försvåra – de skall bytas ut, behöver vi skyltar med öppettider? Ring ej direkt till Fastighetskontoret om synpunkter utan vänd er till styrelsen eller FGK. Vill man fälla stora träd finns en blankett på FGK:s hemsida, http://fgk.dinstudio.se/ , fällning av ”riskträd” bekostas av kommunen. Bygglov skall från den 1/1 2011 sökas direkt via Stadsbyggnadskontoret, FGK har idag en avlönad kanslist som slutar 1/9, bemanningen kommer därför att skäras ner från 20 till 10 timmar/veckan. 18 oktober är det öppet hus hos Stadsbyggnadskontoret om bygglovsfrågor avseende kolonier. D: Områdesmännen: MatsAndersén ger exempel på arbeten som behöver göras denna säsong: målning av övre toaletten, målning södra väggen av föreningshus, köra grovsopor, riva gamla vattenpumphuset, festkommitén behöver hjälp vid ett antal evenemang, koka afterworksoppa.

§8 Bordlagda frågor sen årsmötet: Altan: med 23 jaröster och 36 nejröster röstar mötet nej till en altan i anslutning till föreningshuset. Vintertoalett i övre området: med överväldigande majoritet (2 nejröster?) röstar mötet för att installera en vintertoa, Anette Lindahl bildar en liten grupp som jobbar fram detaljerna.

§9 Kan vi ha ett årsmöte på en vardagskväll nästa år? Det har blivit svårare att få hyra under helger, Mötets svar: Ja!

§10 Per-Arne manar oss att visa hänsyn med störande arbete kvällstid, i princip bara mellan 07-19, man kan inte lämna grovsopor om det inte finns nån där och tar emot och kör bort, rishögen: man får inte lägga något där förrän vi har anslagit om det, komposten: lägg bara komposterbart matrial – någorlunda snabbt nedbrytbart, i komposthögen!

§11Övrigt Mona: Kör försiktigt inom området, sköt källsorteringen bätrre. Hundar skall vara kopplade inom området i enlighet med våra ordningsregler

§12 Avslutning. Per-Arne tackar alla för visat intresse.

Vid protokollet Ordförande Justerare Justerare
Ulf Bornstein Per-Arne Holmberg Magnus Andersson Anette Lindahl

Loppis

Delsjöns årliga loppis
Lördagen den 16 juli kl 10:00 öppnar dörrarna för loppisen i föreningshuset.
Det pågår till ca kl 13:00.

Om vi får in med tillräckligt intressanta ”prylar” blir det även Auktion kl 16:00

Inlämning till Loppis/auktion sker 14-15 juli mellan kl 17:30-19:00.

Jag behöver även hjälp efter loppisen med att plocka undan från loppisen, ställa ut stolar innan auktionen samt ta emot pengar under auktionen, kan du hjälpa till? ( 2 personer behövs till detta)
Ring 070-7388219 eller gå till stuga 36 och anmäl ditt intresse.
Välkomna
Annette