torsdag 12 maj 2011

ordningsregler lite påminnelser ( korrigerad )

Sophantering
Tänk på att endast wellpapp skall läggas i behållare jämte soptunnorna. Övriga kartonger, förpackningar, mjölkpaket, bag in box etc skall plattas till och läggas bland vanliga sopor.
Byggavfall får inte läggas bland vanliga sopor.

Var snäll och rensa bort ogräs o dyl. i gången utanför din stuga

Grindarna till området skall hållas låsta efter kl 21.00 på kvällen och skall vara olåsta under dagtid.