onsdag 28 december 2011

Årsmöte

M E D L E M MA R N A
i Delsjöns Koloniförening
kallas härmed till
ÅRSMÖTE
Tisdagen den 28/2 2012 Kl:19.00
i F.U.B. Lokal
Lilla torpsgatan 10

Hållplats:
Töpelsgatan
Spårvagn 5

onsdag 23 november 2011

Adventsglögg 3 dec


Lördagen den 3 december kl.14-18 är det Adventsglögg i trädgården till stuga 92. Olika sorters glögg kommer att serveras till självkostnadspris. Vid dåligt väder blir det inne i puben.

Kom och mys med varm glögg och njut av vårt fina område.

Passa på att lys upp din trädgård fint för de som promenerar runt.

torsdag 3 november 2011

Brand och inbrott

Som många kanske hört talas om har det varit en brand i en stuga i nedre området i veckan.

Det har också samtidigt varit inbrott i 7-8 stugor i nedre området vad vi känner till. Vi ber alla titta till era stugor.

Styrelsen ber alla att se till att ni inte förvarar stöldbegärlig och värdefulla saker i stugorna under vintern.

Var också uppmärksamma om ni ser något underligt eller främmande personer i området.

torsdag 6 oktober 2011

Taxeringsvärde

Många stugägare har fått en begäran om fastighetstaxering på våra stugor.
Styrelsen har varit i kontakt med skattemyndigheten och det är riktigt att alla stugägare skall fylla i denna blankett och lämna in. Taxeringen är klar under 2012 och då får vi veta om vi blir tvungna att betala fastighetsskatt i framtiden.
Maxbelopp är ca 3.400 kr för småhus på ofri grund.

Enligt skattemyndigheten skall vi inte fylla i avsnittet om tomtmark.

Har ni ytterligare frågor så får ni kontakta skattemyndigheten.
Nedan finns en länk till en broshyr som beskriver hur blanketterna skall fyllas i.
Observera att ni måste mäta boytan mm enligt anvisningarna.

http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/389.4.39f16f103821c58f680007709.html

lördag 1 oktober 2011

Vatten

Vattnet stängs av den 15 oktober. Alla kranar skall vara öppna.

måndag 12 september 2011

Arbetsdag 24 September

Den 24 september är det arbetsdag. Samling i vanlig ordning vid föreningshuset kl 10.00
Vi har beställt vackert väder till denna dag.

Styrelsen vill också påminna om att de som inte gjort sin arbetsplikt betalar in 1000 kr senast den sista september till det vanliga bankgiro kontot 5799-9963.

torsdag 1 september 2011

hemsida

Finns det någon i föreningen som har intresse av att hjälpa till att bygga en hemsida för föreningen ?
Vi har pratat lite om att i framtiden kunna lägga in lite mer information än idag.
Avsikten är inte att ha en supersnygg sida med alla tänkbara möjligheter utan lite bättre än idag. På bloggen är det tex inte möjligt att bifoga filer tex gemensamma regler o dyl.
Om någon är intresserad kan ni höra av er till föreningens e-mail adress.

måndag 29 augusti 2011

Skördefest Slottskogskolonin

Den 3 september kl 13-17

Växtmarknad Loppmarknad Bokmarknad Chokladhjul Grillkorv Våfflor Café med hembakt Poängpromenad

torsdag 25 augusti 2011

After Work 26 AugustiKom direkt från jobb eller trädgårdsarbete för på fredag är det After Work med god soppa och bröd i puben

Klockan: 18:00

Välkommen!

tisdag 23 augusti 2011

Kolonisyn

Förra helgen genomförde styrelsen en kolonisyn för att se hur vi följer våra gemensamma regler i föreningen. På det hela taget har vi ett fantastiskt vackert och välskött område.

Det är i och för sig sent på säsongen men styrelsen vill åndå påminna om vissa saker som vi bör tänka på.

- Alla stugor skall ha ett staket, grind och en skylt för nummer på stugan
- Stugägaren skall rensa ogräs o dyl även i gången utanför sin stuga
- Inga egna planteringar skall göras i gångarna utanför stugorna
- De som har växter som växer i nära anslutning till staketet bör se till att rensa och ansa då staketet kan skadas av fukt från växtligheten.söndag 14 augusti 2011

Diverse

Fredag den 19 augusti är det surströmmingsskiva i föreningshuset. Se anslagstavla för vidare info

Söndag den 21 augusti gör styrelsen den årliga kolonisynen

Ni som inte gjort arbetsplikt tänk på att denna måste göras innan den sista augusti.
Kontakta din områdesansvarig
De som inte har gjort sin arbetsplikt skall betala in
1000 kr till föreningens bankgiro nummer senast den sista september.

fredag 5 augusti 2011

After Work - Vinprovning - Kräftskiva

Idag After Work soppa i puben

Den 13 augusti är det vinprovning och kräftskiva i Föreningshuset

tisdag 26 juli 2011

Barnens Dag

BARNENS DAG
SÖNDAG 31 JULI

10.00 Hattparad
Kom och visa upp din hemmagjorda fantasifulla, fina eller tokiga hatt!
Samling för de medverkande i Föreningshuset tio minuter tidigare.

10.30 Stafettlekar
Efteråt blir det glass och fiskedamm.

12.30 Strutfotboll
Barnen mot de vuxna!

13.00 Fotboll (vanlig)
För er som orkar springa lite mer.

16.00 Tipspromenad/skattjakt
Svara på frågorna och lista ut lösenordet till skatten!

Frågor? Ring 0703 487 437 eller kom till stuga 24.

onsdag 13 juli 2011

Fördrag - Kompostering

Kom och lyssna på

TRÄDGÅRDSMÄSTARE ROBERT KALMÁR

Som berättar om
KOMPOSTERINGENS
FANTASTISKA MÖJLIGHETER
TILL EN FRISK OCH FRODIG TRÄDGÅRD!

Har du frågor och funderingar så passa på!

Onsdag 20 Juli kl 18
Föreningshuset

VÄLKOMNA!
Eva Falk, studieansvarig
Stuga 117

tisdag 12 juli 2011

Loppis på lördag

Glöm inte loppis på lördag i föreningshuset.
För tider och inlämning se inlägg nedan.

TvättmaskinInstallationen av tvättmaskin och torktumlare på mellanområdet
är nu klart för att användas. Samma nyckel som till hänglåset
på huvudgrinden. Saknar du denna nyckel finns några att kvittera
ut på expeditionen.( Onsdagar 18-19 )
Tvätt-tid bokas på lista i tvättstugan.

tisdag 5 juli 2011

Protokoll - Sommarmöte

Protokoll från Sommarmöte Delsjökolonien 2011-07-02 kl 12.00

§1 Per-Arne hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§2 Dagordningen fastställs

§3 Per-Arne Holmberg väljs som ordförande för mötet

§4. Ulf Bornstein väljs som sekreterare

§5. Magnus Andersson och Anette Lindahl väljs som justerare och rösträknare

§6. Årsmötesprotokollet läses upp och läggs till handlingarna, rättelse på ett namn Barbro Strömqvist

§7 Rapporter: A :Per-Arne: Tackar alla inblandade, speciellt festkommittén, för hjälpen vid midsommarfirandet, tidigare beslut om grindar: E-grinden bytt och F-grinden blir till hösten, Göteborgs stängsel och smide är kontrakterade. Tvättmaskin/torktumlare: Styrelsen får återigen tacka Magnus för hans insatser. lördag 9/7 kl. 12 blir det info vid tvättstugan, därefter kan den börja användas. Tillsvidare är det avgiftsfritt att använda maskinerna, men utrymmet är låst med samma nyckel som går till stora A-grinden, har man inte den nyckeln kan man få kvittera ut en på expeditionen på expeditionstid. Man kan inte tvätta mattor i denna tvättmaskin. Elarbeten: tack vare att vi har kunnat utnyttja befintliga rör i marken har vi, utan stora kostnader, kunnat leda upp elkabelnät från nedre området till bl.a. tvättstugan och detta kan också vara bra på sikt för att förstärka elnätet i en del av området. !6/7 är det loppis och samtidigt en sagostund för barn ”Sagor på tungan” kl. 14, det senare får därför hålla till i våran pub. B: Ekonomi: Göran Sandberg redogör schematiskt för det ekonomiska läget som verkar följa prognoserna i det stora hela, Göran ersätter tillfälligt vår kassör Björn Vinberg. C: FGK: Kent Ramberg redogör: Våra grindar skall vara öppna dagtid under säsong, några grindar har ett gammaldags lås vilket kan försvåra – de skall bytas ut, behöver vi skyltar med öppettider? Ring ej direkt till Fastighetskontoret om synpunkter utan vänd er till styrelsen eller FGK. Vill man fälla stora träd finns en blankett på FGK:s hemsida, http://fgk.dinstudio.se/ , fällning av ”riskträd” bekostas av kommunen. Bygglov skall från den 1/1 2011 sökas direkt via Stadsbyggnadskontoret, FGK har idag en avlönad kanslist som slutar 1/9, bemanningen kommer därför att skäras ner från 20 till 10 timmar/veckan. 18 oktober är det öppet hus hos Stadsbyggnadskontoret om bygglovsfrågor avseende kolonier. D: Områdesmännen: MatsAndersén ger exempel på arbeten som behöver göras denna säsong: målning av övre toaletten, målning södra väggen av föreningshus, köra grovsopor, riva gamla vattenpumphuset, festkommitén behöver hjälp vid ett antal evenemang, koka afterworksoppa.

§8 Bordlagda frågor sen årsmötet: Altan: med 23 jaröster och 36 nejröster röstar mötet nej till en altan i anslutning till föreningshuset. Vintertoalett i övre området: med överväldigande majoritet (2 nejröster?) röstar mötet för att installera en vintertoa, Anette Lindahl bildar en liten grupp som jobbar fram detaljerna.

§9 Kan vi ha ett årsmöte på en vardagskväll nästa år? Det har blivit svårare att få hyra under helger, Mötets svar: Ja!

§10 Per-Arne manar oss att visa hänsyn med störande arbete kvällstid, i princip bara mellan 07-19, man kan inte lämna grovsopor om det inte finns nån där och tar emot och kör bort, rishögen: man får inte lägga något där förrän vi har anslagit om det, komposten: lägg bara komposterbart matrial – någorlunda snabbt nedbrytbart, i komposthögen!

§11Övrigt Mona: Kör försiktigt inom området, sköt källsorteringen bätrre. Hundar skall vara kopplade inom området i enlighet med våra ordningsregler

§12 Avslutning. Per-Arne tackar alla för visat intresse.

Vid protokollet Ordförande Justerare Justerare
Ulf Bornstein Per-Arne Holmberg Magnus Andersson Anette Lindahl

Loppis

Delsjöns årliga loppis
Lördagen den 16 juli kl 10:00 öppnar dörrarna för loppisen i föreningshuset.
Det pågår till ca kl 13:00.

Om vi får in med tillräckligt intressanta ”prylar” blir det även Auktion kl 16:00

Inlämning till Loppis/auktion sker 14-15 juli mellan kl 17:30-19:00.

Jag behöver även hjälp efter loppisen med att plocka undan från loppisen, ställa ut stolar innan auktionen samt ta emot pengar under auktionen, kan du hjälpa till? ( 2 personer behövs till detta)
Ring 070-7388219 eller gå till stuga 36 och anmäl ditt intresse.
Välkomna
Annette

måndag 20 juni 2011

Midsommar
Välkommen till sommaren 2011
Nu börjar våra sommaraktiviteter.

Några tankar inför Midsommaraftonsfirandet.

Vi kommer att behöva hjälp inför och under Midsommaraftonen.

Vårt gemensamma firande börjar kl.8.00 med samling för att hämta björklöv och ris till stången.
Kl.9.00 -9.30 ser vi gärna många medlemmar med blommor och längtan att vara med och klä den.
Alla är hjärligt välkomna att hjälpa till.

Kl. 14.15 Folkdanslaget "GDNS"
Kl. 15.00 Tombola, lotter. chokladhjul. Kaffe/te, saft & kakor m.m

måndag 13 juni 2011

Inbjudan från Göteborgs roddklubb

Välkommen på sommarkurs!

Göteborgs Roddklubb har roddskola i Delsjön 2011 vecka 24/25 eller31/32 Du kan gå en eller flera ”veckor” om du vill.

måndag – torsdag kl 10 -14

Vi lär ut roddteknik, båtvett, konditions- och styrketräning

Tag med badkläder, ombyte och matsäck

Vid regn tränar vi inomhus

SEK 200:-/vecka

Det enda kravet är att du kan simma Välkommen!

www.göteborgsroddklubb.se

Anmälan - ring eller maila: Ylva tel 0706-00 90 22

ylva.furuskog@swedenwithpassion.se

onsdag 8 juni 2011

Protokoll Årsmöte

Årsmöte 2011 Delsjökolonin
Protokoll 20110227
60 röstberättigade, varav 9 med fullmakt.

§ 1. Ordförande Per Arne Holmberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2. Vi håller en tyst minut för att hedra de kolonister som avlidit under året.

§ 3. Dagordningen korrigeras:
Punkt 9 – Fel årtal anges i rubriken. Ska vara 2010, ej 2009.
Punkt 16 b – ska vara 1 styrelseledamot för 2 år.
Efter korrigering godkänns dagordningen.

§ 4. Kent Ramberg utses till mötesordförande.

§ 5. Eva Löthman utses till protokollförare. Justerare blir Ralf Fridh och Magnus Andersson.

§ 6. Justerarna väljs till rösträknare.

§ 7. Mötet menar att kallelse har skett i behörig ordning.

§ 8. Verksamhetsberättelse för 2010.
Mötesordföranden läser upp verksamhetsberättelsen.
Korrigeringar: Under punkten Valberedning ska Peter Ericsson ändras till Peter Jonsson. Under punkten Viktiga datum ska datum för möte med nya kolonister ändras till 15/6.
Efter genomgång och korrigeringar godkänns verksamhetsberättelsen.

§ 9. Fastställande av balansräkning
Kassören, Björn Vinberg, kommenterar: Våra intäkter från midsommarfest, pub och loppis har blivit större än vi räknat med. Vi har å andra sidan gjort en del stora satsningar som slukat pengar. Till exempel asfaltering av vissa delar av området, duschinstallation och nya handkärror. Vi får därför ett underskott med 42.000:-

Diskussion: -Varför står det 0 kr under Fonden för vattenfrågor. Svar. – Vi har slagit ihop den med fonden för underhåll, m.m., och flyttat över pengarna dit.
- Varför har ni asfalterat? Dels på grund av tillgänglighet och säkerhet. T ex i de branta backarna ner till nedre området. Dels för att vi inte ska få problem med sophämtningen. Därför asfaltering ner till sopstationen.

Beslut: Mötet fastställer styrelsens balansräkning.

§ 10. Revisionsberättelsen presenteras och studeras.


§ 11. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12. Motioner från medlemmar till årsmötet.
Mötet tycker att det är svårt att ta ställning till de två motioner som kommit in, då de enbart refereras i möteshandlingarna. Vad är motivet och tankarna bakom motionerna? Mötet vill att styrelsen framöver publicerar motionerna i sin helhet, med syfte, undertecknare och allt. Mötesordförande lovar att styrelsen kommer att ta med sig dessa synpunkter framöver.

Beslut: Mötet bestämmer att vi har rätt att ta beslut om dessa motioner på sommarmötet.

Mötet beslutar också att motionerna återremitteras till förslagsställarna för att utarbeta ett grundligare beslutsunderlag.
Vad gäller motion nummer ett om en altan i anslutning till puben. Beslutsunderlaget bör ange syfte och innehålla kostnadskalkyl och ritningar. Samrådsförfarande ska ske med berörda grannar. Utformning av eventuell altan bör ske i samklang med byggnadstypen.

Vad gäller motion nummer två om önskemål om en torrtoa i övre området. Syftet här är att underlätta för både friska och funktionshindrade att besöka toa.
Torrtoa kräver tömning en gång per år. Mulltoa kräver värme. Nedre området fick sin vintertoa pga att djupet var större än i de övre områdena. Styrelsen påminner om att rör för pottipotti finns vid nedre toa.

Motionen återremitteras till förslagsställaren med önskemål om att undersöka om det finns en billig och ej resurskrävande lösning.

§ 13. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och suppleanter till dem.
Beslut: Ersättningen räknas upp med index, som tidigare beslutats.

§ 14. Beslut om föreningens underskott enligt balansräkning.
Beslut: Underskottet balanseras i kommande balansräkning.

§ 15.a. Budgetförslag för år 2011.
Kassören Björn Vinberg presenterar budgetförslaget: Det är en snäv budget som inte rymmer mycket. Dock satsas det på tvättstuga och en ny grind.
Frågor om varför arrendekostnaden blir så hög 2011. Indexuppräkning svarar kassören. Fråga om att vi skaffar mer och mer maskiner (pumpar, tvättmaskin, m.m.) Det innebär ju också att vi måste vika mer pengar för underhåll av maskinparken. Kassören: Vi har budgeterat 8.000:- för underhåll. Det kan eventuellt vara för lite.
Diskussion om att våra marginaler och ekonomiska handlingsutrymme krymper steg för steg. I längden måste föreningen öka sina inkomster.
Flera goda tankar och förslag ventilerades.
Beslut: Budgeten tas efter budgetförslaget.

§ 15.b. Årsavgift 2011.
Styrelsens förslag är 6.350:-. Mot detta ställde Anders Ekberg ett förslag på 6.500:- med motiveringen behov av ökade intäkter. Voteringen utföll med 35 röster för styrelsens förslag och 23 röster för Anders Ekbergs förslag.
Beslut: Årsavgiften för 2011 blir 6.350:-

§ 16. Val av ny styrelse, m.m.

Beslut:
Följande personer valdes:

Till ordförande 2 år: Per Arne Holmberg (omval).
Ordinarie styrelseledamot 2 år: Annicka Selin (omval).
Ersättare 2 år: Annis Juhlin Duran (omval).
Revisor 2 år: Lotta Ericsson.
Revisorsersättare 1 år: Catharina Crafoord (omval).
Områdesman, nedre området, 1 år: Mats Andersén.
Områdesman mellanområdet, 1 år: Barbro Strömberg.
Områdesman, övre området, 1 år: Peter Jonsson

Stugvärd 1 år: Anette Lindahl
Festkommitté 1 år: Kerstin Ax, Berit Olsson, Anneli Nexhed och Eva Andersson.
Studieombud 1 år: Eva Falk (omval).

1 ordinarie ledamot till FGK:s styrelse för 1 år: Per Arne Holmberg (omval).
1 ersättare till FGK:s styrelse för 1 år: Göran Sandberg

3 personer till valberedningen: Peter Jonsson, David Sequera och Anita Fyhr.


§ 17.a. Övriga ärenden. Rapport från FGK; Föreningen Göteborgs koloniträdgårdar.
Kent Ramberg berättar:
Om man planerar att fälla ett ”stort” träd inom området, ska man kontakta Fastighetskontoret. De gör en besiktning och bedömer om det kan vara ett ”riskträd”. Ett sådant är ett som står dumt till eller som riskerar att falla. Om det bedöms som riskträd tar fastighetskontoret kostnaden. Om man känner sig rådvill kan man kontakta vår styrelse för diskussion.

Om man vill göra förändringar på sin stuga, bygga till eller t.ex. uppföra växthus på tomten. Då ska man först kontakta Delsjökoloniens styrelse för att få reda på de regler som gäller för utformningen av Delsjökolonin. Alltså lokala regler.
Man ska sedan själv kontakta stadsbyggnadskontoret för vidare behandling av ärendet.

§ 17.b. Uppvaktning.
Sittande ordförande och sekreterare får vackra blommor, och tackar för dessa.

§ 18. Mötet avslutas

Vid protokollet: Ordförande: 1:e justerare 2:e justerare
Anmärkning: Detta var det årsmöte då vi fick besök båda av räddningstjänsten och securitas.

torsdag 12 maj 2011

ordningsregler lite påminnelser ( korrigerad )

Sophantering
Tänk på att endast wellpapp skall läggas i behållare jämte soptunnorna. Övriga kartonger, förpackningar, mjölkpaket, bag in box etc skall plattas till och läggas bland vanliga sopor.
Byggavfall får inte läggas bland vanliga sopor.

Var snäll och rensa bort ogräs o dyl. i gången utanför din stuga

Grindarna till området skall hållas låsta efter kl 21.00 på kvällen och skall vara olåsta under dagtid.

torsdag 14 april 2011

Trädgårdskurs 8 juni

Är du intresserad av att åka med till Anne Just Have i Danmark?
Gå då in och läs mer på Drömträdgården.


lördag 9 april 2011

Vatten

Magnus meddelar att vattnet sätts på nästa helg, 16-17 april, med påskhelgen som reserv om det skulle vara några problem.

onsdag 6 april 2011

Inbrottstjuvar

Det har varit påhälsning av inbrottstjuvar i kolonien.
Titta till era stugor och var noga med att låsa grindarna.

torsdag 17 mars 2011

Vatten

Magnus hälsar att alla bör se över sina kranar i god tid innan vattnet sätts på. Har någon problem med sönderfrusna kranar drabbas alla.

Förhoppningen är att vattnet sätts på i mitten av april, men är det fortsatt tjäle kanske det blir först i påsk.

torsdag 10 mars 2011

Protokoll Sommarmöte 2010

Sommarmöte Delsjökolonien 2010-07-03
71 röstberättigade kolonister deltar

§1. Per-Arne förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna

§2. Dagordningen godkänns och fastställs

§3. Per-Arne väljs till ordförande för mötet

§4. Ulf Bornstein väljs till protokollförare till mötet.

§5. Till justerare och rösträknare väljs Kent Ramberg och Kerstin Ax

§6. Protokollet från årsmötet blir uppläst och godkänns

§7. Rapporter:
A Per-Arne riktar ett stort tack till alla som hjälpt till med vårt lyckade traditionella midsommarfirande, och extra tack till festkommittén för deras insats. Diverse arbeten och projekt: Målningen av föreningshuset - ett arbete som fortlöper - Robban skall hjälpa oss med att hyra ställningar så vi kan slutföra målningen vid gavlarna på lite högre höjd. Asfalteringen av backen i det nordvästra hörnet, ner mot soporna och vid B-porten. Ralf Fridh har varit behjälplig med kontakter. Vi har köpt in 5 nya skottkärror och 2 paketkärror. Vi har genom Ann Julander fått nya kontorsmöbler till expeditionen. Vid årsskiftet hade vi fått in ett 20-tal bygglovsansökningar varav 4 ännu återstår att behandla.
B Kassören Björn: Vår ekonomi är stabil, vi ser ut att gå mot ett “plusminus-noll”-resultat, vi har gjort en del kostnadskrävande underhållsarbeten och investeringar, men bl.a. p.g.a. lite högre intäkter än väntat från loppis och midsommar, lite lägre arrende p.g.a. att KPI minskat lite så verkar vi inte ens behöva använda våra fonderade medel.
C Kent Ramberg (FGK) Fällning av “stora” träd inom området: man skall göra en anmälan till fastighetskontoret om man har sådana avsikter, en blankett för ändamålet är också på gång. Handlar det om “riskträd” så tar fastighetskontoret kostnaden annars får man klara det själv. Stuga 113 har ett lärkträd som har diskuterats. Bygglovsansökningar: Ett 20-tal har som sagt varit uppe till stadsbyggnadskontoret, handläggningen har delvis dragit ut på tiden, bl.a. beroende på att man nu ställer högre krav på noggranna och utförliga ritningar. Även växthus kräver bygglov, men Per-Arne ställer en fråga till Kent om inte FGK kan lobba för att vi skall slippa bygglov till växthus i framtiden. Både Kent och Per-Arne skall kolla på varsitt håll.
D Mats Andersen (områdesman) berättar om exempel på arbeten som behöver utföras: Det återstår målningsarbeten på föreningshuset, grovsopor behöver köras bort varannan vecka - helst skall man ha dragkrok på bilen, vägrenarna behöver röjas från hög vegetation, buskar intill toaletterna behöver trimmas, en del buskar t.ex. vid pumphuset behöver tas bort. En fråga: Kan man anslå gränserna för områdesmännen?

§9A Fastställande av budget - en bordlagd fråga från årsmötet. Beslut: vi fastställer den reviderade budgeten. (som finns tillgänglig under mötet)

§9B Eventuell installation av dusch och tvättmaskin: Vi beslutar med klar majoritet att fortsätta de påbörjade arbeten med att installera dusch i övre toaletten och tvättmaskin i mellanområdets toalett.

§9C Utökning av inhägnad för parkeringen. Styrelsen redovisar ett förslag till utökning av parkeringen med c:a 10-11 platser, till en kostnad av 30 000 kr och utökade intäkter på c:a 5-6000 kr/år. Anders yrkar på ett annat förslag om att inhägna hela nuvarande södra parkeringen - han menar att han under vattenprojektet fått ett löfte från stadsbyggnadskontoret om en sån möjlighet. Ytterligare ett förslag uppkommer om att inte alls göra någon inhägnad för att utöka parkeringen. Röstningen utfaller sålunda
Styrelsens förslag : 15 röster
Anders förslag : 8 röster
Ingen inhägnad : 41 röster

§9D Ny grind till södra entrén : Vår nuvarande grind har en vajer spänd mellan grindstolparna vilket gör svårt att ta sig in med större fordon. Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag om en ny grind. Enligt Magnus rör detta sig om rent underhållsarbete och styrelsen kunde ha beslutat detta själva utan att behöva fråga medlemmarna.

§10 Ordningsregler: Per-Arne vädjar och förmanar oss: “gropen” inne i skogen i söder är en komposthög för växtavfall, men grövre grenar från buskar och träd får man lägga i rishögen mellan senhöst och vår. Sopstationen är till för hushållssopor och inget annat (som t.ex. gamla färgpytsar). Hundbajs skall inte ligga i grusgångarna, man får plocka upp det i en påse. Ett litet kompendium med våra ordningsregler och andra praktiska frågor vad gäller bygglov m.m. finns nu sammanställt och tillgängligt t.ex. på expeditionen. Magnus menar att vi nu kanske behöver en person som speciellt sköter soporna, för att avlasta områdesmännen. Styrelsen tar med sig förslaget. Det kommer vädjanden från de boende vid vägen i söder, den dammar väldigt vid varmt och torrt väder, och det vore bra om alla som använder vägen kunde hålla nere hastigheten. Ralf menar att det finns nån typ av “fräsmassor” till rätt låg kostnad som man kunde föreslå fatighetskontoret att använda för att minska problemen, en typ av vägsalt är tydligen redan prövat.

§11 Magnus talar om de gamla vattenkranarna ute i grusgångarna, de skall tas bort om det inte redan är gjort och ledningarna skall klippas av annars riskerar man att få in vatten om någon gjort felkoppling i sitt hus. Vi bör även fortsättningsvis hushålla med vårt vatten, det är t.ex. fortfarande inte tillåtet att använda typ spridare för bevattning för gräsmattor.
Styrelsen tar vid den här punkten tillfället i akt : för att visa sin uppskattning för det arbete som Magnus har lagt ner överlämnas ett kuvert med ett presentkort på 500 kr.

§12 Övrigt: Duscharna: vi kommer att sätta upp lås, den nuvarande ordningen är provisorisk, men tanken är att duscharna skall vara gratis. Våra grindar skall vara öppna dagtid, kolonien skall vara tillgänglig för allmänheten - vi får hjälpas åt att se till detta. När grindarna såsmåningom är utbytta kommer vi att anslå öppettider intill grindarna. Kerstin Ax: Linedansen skjuts upp en vecka p.g.a. ett föredrag kom imellan. På vår bloggsida kan man hitta en del löpande info. Annis slår ett slag för stickcafé.

§13 Per-Arne avslutar mötet


Vid protokollet Ordförande 1:e justerare 2:e justerare

måndag 14 februari 2011

2 Kurserbjudande


Planera med perenner!

Helgkurs Bohus-Malmöns pensionat 17-19 juni 2011

Välkommen med på en inspirerande helgkurs när sommaren är som vackrast i

hjärtat av Bohuslän.

Kursledare och arrangör

Trädgårdsdesigner Johnny Mattsson

Pris

I kursens pris, 2.750:-, ingår logi (del i dubbelrum med dusch och toalett) två nätter på Bohus-Malmöns pensionat, helpension (2 frukostar, 2 luncher, 2 middagar, räkbuffé inkl en halv flaska vitt vin per person).

Tillägg för enkelrum 200:-.

F ö l j m e d t i l l T a g e A n d e r s e n s G u n i l l a b e r g

L ö r d a g e n d e n 2 0 a u g 2 0 1 1

I gränslandet mellan kultur och natur, saga och verklighet härskar Tage Andersen. Sedan några år tillbaka residerar han på det gamla herresätet Gunillaberg i Bredaryd utanför Jönköping. Följ med på en bussresa hit som också tar dig med till ett par av av Västsveriges bästa plantskolor. Lunch serveras vi på herrgården Hofsnäs, känd från Birgit Th Sparres romansvit Gårdarna runt sjön.

Tidpunkt

Lördagen den 20 aug 2011

Reseledare och arrangör

Trädgårdsdesigner Johnny Mattsson/Trädgårdsform i väst

Pris

I resans pris, 975:-, ingår förmiddagsfika (kaffe, ostfralla och kaka) på Rångedala plantskola, entré till Gunillaberg, tapasbuffé ( inkl kaffe och kaka) på Hofsnäs herrgård och eftermiddagsfika (kaffe och kaka) på Cramers blommor.

Bokning

Sista bokningsdatum är 2011-07-01.

Betalning

Resans pris 975 :-


För Bokning + mer information

För program, information och bokning kontakta johnny@tradgardsformivast.sesöndag 6 februari 2011

Planerade händelser

Nu har bloggen uppdaterats med datum för vårstädning, sommarmöte osv.
Se under rubriken Viktiga datum 2011 till vänster.

Datum för vattnet har inte bestämts ännu, mer om detta senare!

måndag 3 januari 2011

Gott nytt år!


Nu går det åt ljusare tider var dag och snart ses vi medlemmar allt oftare i området.
Tills solen smält det vita får vi alla hålla till godo med fröfirmornas kataloger och sidor, några tips är Runåbergs Fröer och Impecta.