fredag 20 augusti 2010

Inbetalningar till delsjökolonien

Alla inbetalningar av årsavgifter, flyttavgifter, hyra av föreningshus mm skall göra till bankgiro nr 5799-9963.
Ange avsändare och stugnr på avin samt vad det avser.

Birgitta Åström/ kassör