lördag 26 december 2020

Nyheter om delsjöområdet

Delsjöområdets historia är en fristående sida som drivs idéellt. Domänen delsjoomradet.se ägs och drivs av Per Hallén. Där presenteras friluftsområdets historia och intressanta nyheter om Delsjöområdet. https://delsjoomradet.se

Där kan man även få information om "Delsjöpodden" som har funnits under 2020 och även fram till 31/12 ta ställning till om man vill att den ska finnas kvar under 2021.

måndag 21 december 2020

Delsjöns koloniförenings årsmöte 2021 per capsulam måndag 22 februari.

Styrelsen har tidigare informerat om att den beslutat att årsmötet 2021 ska ske per capsulam. Detta utifrån Koloniträdgårdsförbundet råd vad gäller genomförande av årsmöte under coronatider. (Var god se länk: https://kolonitradgardsforbundet.se/aktuellt/)

Årsmöte per capsulam innebär att de viktigaste frågorna beslutas genom post eller e-poströstning och att vi senare under våren kan ha ett årsmöte del 2 som behandlar resterande årsmötespunkter. 

Måndag 22/2 genomförs årsmöte per capsulam. Enligt Valberedningen förslag medverkar som ordförande, Claes Annerling, sekreterare Hans Wramsby, justerare och rösträknare, Erik Risberg och Marie Annerling. Dessutom närvarar styrelsen. 

 

Poströstning kommer att kunna ske via två alternativ:


Alternativ 1.

E-post till delsjokolonien@hotmail.com

 

Alternativ 2.

Expeditionens brevinkast föreningshuset. Dvs ej yttre brevlådan vid port A, då den är mindre säker. Vi kommer dock att kolla av yttre brevlådan om någon mot förmodan har lagt sin poströst fel.

 

Lördag 20 februari kommer att vara den senaste röstdagen när inkommen e-post- eller brevröst kan räknas som godkänd.

Kallelse till årsmöte per capsulam och utskick av verksamhetsberättelsen och övriga årsmöteshandlingar kommer att skickas ut med post senast onsdag 3 februari. Utav årsmöteshandlingarna kommer att framgå vilka nödvändiga frågor som vi kommer att besluta om genom poströstning och vilka som kommer att tas upp senare i vår.

 

 

måndag 7 december 2020

Årsmöte per capsulam Delsjöns koloniförening

Styrelsen har tagit del av Koloniträdgårdsförbundet råd vad gäller genomförande av årsmöte under coronatider. Var god se länk: https://kolonitradgardsforbundet.se/aktuellt/  

Styrelsen har beslutat att årsmötet 2021 ska ske per capsulam. Per capsulam är latin och betyder ”via kapsel”. Det kommer alltså inte att genomföras fysiskt utan sker via e-post eller vanlig post.

Detta innebär kortfattat att det viktigaste frågorna beslutas genom post eller e-poströstning och att vi senare under våren kan ha ett årsmöte del 2 som behandlar resterande årsmötespunkter. 

Styrelsen återkommer inom snar framtid med närmare information om tillvägagångssätt och datum.

tisdag 1 december 2020

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

Påminnelse om att motioner till årsmötet behöver ha inkommit till styrelsen senast 31/12

 


tisdag 24 november 2020

Glöm inte att låsa grinden

Vi behöver tillsammans tänka på att låsa grinden efter oss även om vi bara går in några minuter. Om du har hantverkare på plats så upplys dessa om att de ska låsa när de går in.

Årsmötet

Styrelsen undersöker olika alternativ och arbetar aktivt med frågan hur vi ska kunna genomföra årsmötet på ett bra sätt och ta hänsyn till covid-19-restriktioner. Vi återkommer framöver med ny information.

Personer som uppträtt "mystiskt"

En person har på kolonin igår iakttagit en eller två personer som uppträtt avvikande eller mystiskt.

Det kan vara bra att vi tillsamman hjälps åt att hålla lite koll när vi är på kolonin. Att kanske till och med fråga personer som vi inte känner igen vad de har för ärende eller för koppling till vår koloni.

Om ni iakttar något så är ni välkomna att kontakta styrelsen.

onsdag 21 oktober 2020

Vintertoaletten och grindarna låsta

 

Vintertoaletten är under vinterhalvåret låst och kan öppnas med samma nyckel som till tvättstugans lås.

Grindarna (A-porten) kommer att vara låsta from 1/11.

måndag 12 oktober 2020

Välkommen till vår nya hemsida!

Välkommen till koloniföreningens nya hemsida: https://delsjokolonin.se

 Det är möjligt att få regelbundna uppdateringar:  Gå in på hemsidan under ”Aktuell” och  ”Senaste inläggen” och scrolla sedan längst ner på sidan där du fyller i din e-postadress.

Bloggen kommer parallellt att finnas kvar fram till att hemsidan blir mer komplett och välkänd.

söndag 11 oktober 2020

Nedgrävningen av elkabeln är nästan färdig!

Under lördagen och söndagen fortsatte ett gott gäng med grävningsarbetet för att få elkabeln på plats till mellanområdet. Trots en fantastisk uppslutning två helger i rad så finns fortfarande ett sista slutarbete kvar för att vara helt i mål. Därför är både gamla och nya grävare välkomna nästa söndag 18/10 kl. 10.00.